Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.esTitorías - Curso 2020-21


próxima publicación

HORARIOS DE RECEPCIÓN DE ALUMNOS,
PAIS, NAIS E TITORES LEGAIS

Recepción de alumnos: Os profesores estarán a disposición dos alumnos para calquera consulta nos horarios especificados.


Recepción de Pais, Nais e Titores legais: Pregamos soliciten cita na conserxería do centro con 48 horas de antelación.

Ver titorías do profesorado