• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.
Coordinación TIC


Coordinador:
  • Alfredo López López


Horario de Gardas TIC 2019-20:
(Preguntar ubicación na conserxería)

Martes de 19 a 20 h
Mércores de 12 a 13 h

Calquera consulta ou dúbida pode ser dirixida ao seguinte enderezo electrónico: