• Publicado o NOF (Normas de Organización e Funcionamento) e o PEC (Proxecto Educativo do Centro) para o curso 2018-19. Dispoñibles no menú O Centro/Documentación
  • Publicadas as Programacións ou mínimos esixibles de todos os departamentos e materias para o curso 2018-19 (dispoñible no menú Alumnado/Documentación e tamén en cada Departamento


Escondido:
Escondido:

Coordinación TIC


Coordinador:
  • Alfredo López López

Horario de Gardas TIC 2018-19:

Martes de 13 a 14 horas
Mércores de 12 a 13 horas

na sala de profesores

  
Enderezo electrónico: tic@cmusxoanmonteslugo.edu.es