Escondido:

Coordinación TIC


Coordinador:
  • Alfredo López López

Horario de Gardas TIC 2018-19:

Martes de 13 a 14 horas
Mércores de 12 a 13 horas

na sala de profesores

  
Enderezo electrónico: tic@cmusxoanmonteslugo.edu.es