Escondido:

Escondido:

Probas de accesoInformación, detalles e datas das probas:
para acceder ao Curso 2018-19 *

selecciona o curso:

A documentación das probas de acceso para o curso 2019-20 serán publicadas no mes de abril aproximadamente.