Versión para Móbil/Tablet.
Para ver todo o contido da web
fai click no ordenador -->


AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro, queda suspendida ata novo aviso.

ÚLTIMAS NOVIDADES DE INTERESE:

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.


Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

A medida que se teña información nova en relación a prazos, inscricións, matrículas etc, irase publicando.
Matrícula

curso 2019-20

DOCUMENTACIÓN: 
PRAZOS DA MATRÍCULA en SETEMBRO: 

 • Alumnos oficiais:
  • Que realizaron os exames da convocatoria de setembro: 5 e 6 de setembro de 2019

 • Alumnos de novo acceso:
  • Alumnos procedentes de outros centros que non tiveron que realizar probas de acceso:
   • 11 e 12 de setembro de 2019
   • Alumnos que obtiveron praza na proba de acceso a 2º, 3º, 4º de Grao Elemental ou 2º, 3º, 4º, 5 e 6º de Grao Profesional:
   • 11 e 12 de setembro de 2019
  • Alumnos aspirantes a 1º de Grao Elemental aos que se lle adxudicou especialidade o día 11 de setembro:
   • 11 e 12 de setembro de 2019nota: para ver os prazos de matrícula para inscribirse nas probas de acceso siga o enlace: