• Novo enlace da aula virtual do centro no lateral dereito da web  

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matrícula

curso 2021-22PRAZOS DA MATRÍCULA en SETEMBRO: 

 • Alumnos oficiais:
  • Que realizaron os exames extraordinarios de setembro: 6 e 7 de setembro de 2021

 • Alumnos de novo acceso:
  • Alumnos procedentes de outros centros que non tiveron que realizar probas de acceso:
   • 10 ao 13 de setembro de 2021
   • Alumnos que obtiveron praza na proba de acceso a 2º, 3º, 4º de Grao Elemental ou 2º, 3º, 4º, 5 e 6º de Grao Profesional:
   • 10 ao 13 de setembro de 2021
  • Alumnos aspirantes a 1º de Grao Elemental e de 1º de Grao Profesional en lista de agarda:
   • 10 ao 13 de setembro de 2021nota: para ver os prazos de matrícula para inscribirse nas probas de acceso siga o enlace: