• ...
 • Horario de atención ao público na secretaría: de 09:15 a 13:30 horas

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.esMatrícula

curso 2020-21

DOCUMENTACIÓN: 

Este ano, e como parte do procedemento para a formalización da matrícula, incorporamos un formulario que ten por obxecto recoller a información que resulta precisa para a elaboración de horarios e grupos.


É posible acceder ao cuestionario a través da seguinte ligazón:

Cubrir e enviar o formulario é indispensable para completar o trámite da matrícula.


Por outra parte, nesta outra ligazón atópase unha guía informativa sobre a documentación, taxas e procedemento de matriculación:
PRAZOS DA MATRÍCULA en XUÑO: 

 • Alumnos oficiais:
  • Con avaliación positiva en todas as materias na convocatoria de xuño:  
   • do 25 de xuño ao 10 de xullo de 2020 (ámbos os dous inclusive) 

 • Alumnos de novo acceso:
  • Alumnos procedentes de outros centros que non tiveron que realizar probas de acceso:
   • do 1 ao 17 de xullo de 2020
  • Alumnos que obtiveron praza na proba de acceso a 1º de Grao Profesional:
   • do 29 de xuño ao 10 de xullo de 2020 (ámbos os dous inclusive) nota: para ver os prazos de matrícula para inscribirse nas probas de acceso siga o enlace: