• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.
Matrícula

curso 2019-20

DOCUMENTACIÓN: 
PRAZOS DA MATRÍCULA en SETEMBRO: 

 • Alumnos oficiais:
  • Que realizaron os exames da convocatoria de setembro: 5 e 6 de setembro de 2019

 • Alumnos de novo acceso:
  • Alumnos procedentes de outros centros que non tiveron que realizar probas de acceso:
   • 11 e 12 de setembro de 2019
   • Alumnos que obtiveron praza na proba de acceso a 2º, 3º, 4º de Grao Elemental ou 2º, 3º, 4º, 5 e 6º de Grao Profesional:
   • 11 e 12 de setembro de 2019
  • Alumnos aspirantes a 1º de Grao Elemental aos que se lle adxudicou especialidade o día 11 de setembro:
   • 11 e 12 de setembro de 2019nota: para ver os prazos de matrícula para inscribirse nas probas de acceso siga o enlace: