• Publicado o NOF (Normas de Organización e Funcionamento) e o PEC (Proxecto Educativo do Centro) para o curso 2018-19. Dispoñibles no menú O Centro/Documentación
 • Publicadas as Programacións ou mínimos esixibles de todos os departamentos e materias para o curso 2018-19 (dispoñible no menú Alumnado/Documentación e tamén en cada Departamento


Escondido:
Escondido:

Matrícula

DOCUMENTACIÓN: 

AVISO: As datas, instrucións e documentación da matrícula para o curso 2019-20 será publicada no mes de abril aproximadamente.
Mentras tanto pode revisar como foi o ano pasado para facerse unha idea:

Instrucións e documentación da matrícula para o curso 2018-19


PRAZOS DA MATRÍCULA en SETEMBRO: 

 • Alumnos oficiais:
  • Que realizaron os exames da convocatoria de setembro: 6 e 7 de setembro de 2018 

 • Alumnos de novo acceso:
  • Alumnos procedentes de outros centros que non tiveron que realizar probas de acceso:
   • 12 e 13 de setembro de 2018
  • Alumnos que obtiveron praza na proba de acceso a 2º, 3º, 4º de Grao Elemental ou 2º, 3º, 4º, 5 e 6º de Grao Profesional:
   • 12 e 13 de setembro de 2018
  • Alumnos aspirantes a 1º de Grao Elemental aos que se lle adxudicou especialidade o día 11 de setembro:
   • 12 e 13 de setembro de 2018nota: para ver os prazos de matrícula para inscribirse nas probas de acceso siga o enlace: Información das Probas de Acceso.