• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.Información do Centro


Conservatorio Profesional de Música "Xoán Montes"
LUGO


Centro dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, que imparte os graos Elemental e Profesional, e conta na actualidade aproximadamente con 500 alumnos.

Ronda Músico Xosé Castiñeira, 5
27002 Lugo

Tlf: 982 250 563 - 982 250 184
fax: 982 250 921

correo do centro: cmus.lugo@edu.xunta.es