• Publicado o NOF (Normas de Organización e Funcionamento) e o PEC (Proxecto Educativo do Centro) para o curso 2018-19. Dispoñibles no menú O Centro/Documentación
  • Publicadas as Programacións ou mínimos esixibles de todos os departamentos e materias para o curso 2018-19 (dispoñible no menú Alumnado/Documentación e tamén en cada Departamento


Escondido:
Escondido:

Información do Centro


Conservatorio Profesional de Música "Xoán Montes"
LUGO


Centro dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, que imparte os graos Elemental e Profesional, e conta na actualidade aproximadamente con 500 alumnos.

Ronda Músico Xosé Castiñeira, 5
27002 Lugo

Tlf: 982 250 563 - 982 250 184
fax: 982 250 921

correo do centro: cmus.lugo@edu.xunta.es