• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.Horario da Secretaría
horario de atención ao público:
Mañás de Luns a Venres de 8:30 a 14 horas

Teléfonos:  982 250 563 - 982 250 184
        fax: 982 250 921