• Publicado o NOF (Normas de Organización e Funcionamento) e o PEC (Proxecto Educativo do Centro) para o curso 2018-19. Dispoñibles no menú O Centro/Documentación
  • Publicadas as Programacións ou mínimos esixibles de todos os departamentos e materias para o curso 2018-19 (dispoñible no menú Alumnado/Documentación e tamén en cada Departamento


Escondido:
Escondido:

Horario da Secretaría
horario de atención ao público:
Mañás de Luns a Venres de 8:30 a 14 horas

Teléfonos:  982 250 563 - 982 250 184
        fax: 982 250 921