• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Equipo DirectivoDirector: Daniel Borja Durán Alonso
Vicedirector: José Ramón Saborido Roca
Xefa de Estudos: Lucía Abelairas Lemos
Secretario: Eduardo Pozo Pérez