Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es


Equipo DirectivoDirector: Daniel Borja Durán Alonso
Secretaria: Victoria Ofelia Díaz Dorribo
Xefa de Estudos: Lucía Abelairas Lemos
Vicedirectora: Patricia Castro Vázquez