• Horario do centro: O centro está aberto en horario de mañá de 9 a 14 horas. O horario de administración é de 9:30 a 13:00 horas

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es


Equipo DirectivoDirector: Daniel Borja Durán Alonso
Secretaria: Victoria Ofelia Díaz Dorribo
Xefa de Estudos: Lucía Abelairas Lemos
Vicedirectora: Patricia Castro Vázquez