• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.Equipo DirectivoDirectora: Mª Luz Hermida Lozano
Secretaria: Milagros Iglesias Prieto
Xefa de Estudos: Mª Carmen Vázquez Corredoira
Vicedirectora: Aída Latorre Trabanco