• Publicado o NOF (Normas de Organización e Funcionamento) e o PEC (Proxecto Educativo do Centro) para o curso 2018-19. Dispoñibles no menú O Centro/Documentación
  • Publicadas as Programacións ou mínimos esixibles de todos os departamentos e materias para o curso 2018-19 (dispoñible no menú Alumnado/Documentación e tamén en cada Departamento


Escondido:
Escondido:

Equipo DirectivoDirectora: Mª Luz Hermida Lozano
Secretaria: Milagros Iglesias Prieto
Xefa de Estudos: Mª Carmen Vázquez Corredoira
Vicedirectora: Aída Latorre Trabanco