Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es


Equipo Covid-19

Este vai ser o espazo onde se pode consultar todos os protocolos e novidades referentes ao Covid-19.

Membros do Equipo Covid-19 do CMUS Xoán Montes:

    • Borja Durán Alonso
    • Francisco Javier Pérez Piñeiro
    • Mª Dolores Carrera Villasante
Suplentes:
    • Patricia Castro Vázquez
    • Victoria Ofelia Díaz Dorribo

Teléfono de contacto: 982 250 563

Correo de contacto: equipocovid@cmusxoanmonteslugo.edu.es
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE O COVID-19:

Qué facer si...

Temos un caso sospeitoso de Covid-19:


Temos un caso confirmado: