• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.
Equipo de Dinamización da Lingua Galega


Coordinadora:
  • Mª del Carmen Marzoa Varela

Profesores/as:
  • Daniel Borja Durán Alonso
  • Antonio Queija Uz

Persoal non docente:
  • Teresa Sánchez Andrade

Alumnos/as:
  • ... en espera

Curso 2019/20
Horario Coordinadora:
Próxima publicación
... na Biblioteca.
  


Blogue do edlg: 
Enderezo electrónico: edlg@cmusxoanmonteslugo.edu.es