• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.
Departamento de Vento Metal


CURSO 2019-20:

 • Trombón:
  • Profesor
   • Bernardo Méndez Castro
 • Trompeta:
  • Profesor
   • José Corral Muñiz

Xefe de Departamento: José Corral Muñiz