• Publicado o NOF (Normas de Organización e Funcionamento) e o PEC (Proxecto Educativo do Centro) para o curso 2018-19. Dispoñibles no menú O Centro/Documentación
 • Publicadas as Programacións ou mínimos esixibles de todos os departamentos e materias para o curso 2018-19 (dispoñible no menú Alumnado/Documentación e tamén en cada Departamento


Escondido:
Escondido:

Departamento de Vento Metal


CURSO 2018-19:

 • Trombón:
  • Profesor
   • Bernardo Méndez Castro
 • Trompeta:
  • Profesor
   • José Corral Muñiz

Xefe de Departamento: José Corral Muñiz