• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.

Departamento de Vento Madeira


CURSO 2019-20:

 • Clarinete:
  • Profesores:
   • Iván Martínez Sabio
   • Jose Ramón Saborido Roca
   • Profesor pendente de asinar

 • Fagot:
  • Profesores:
   • Patricia Castro Vázquez

 • Frauta Travesa:
  • Profesores:
   • Pablo Coria Abel
   • Olalla Pantín López


 • Saxofón:
  • Profesores:
   • Alberto López Hermida
   • Marcos Mariño Vázquez


 • Itinerario de interpretación: • Ensemble de Clarinetes: (materia voluntaria non-avaliable)
  • Profesores:
   • Iván Martínez Sabio
   • Jose Ramón Saborido Roca


 • Mecánica de Clarinete: (materia voluntaria non-avaliable)
  • Profesores:
   • Jose Ramón Saborido Roca
Xefe de Departamento: Pablo Coria Abel