• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.
Departamento de Tecla


CURSO 2019-20:

 • Piano:
  • Profesores:
   • Lucía Abelairas Lemos
   • Jorge Alberto Alves Rodríguez
   • Mª Dolores García Baamonde
   • Mª Luz Hermida Lozano
   • Milagros Iglesias Prieto
   • Aída Latorre Trabanco
   • Juan Ignacio Martínez Pardo
   • Esperanza Moreno Flores
   • Antonio Queija Uz
   • Mª Carmen Vázquez Corredoira

 • Piano Complementario:
  • Profesores:
   • Jorge Alberto Alves Rodríguez
   • Daniel Borja Durán Alonso
   • Marta Couce Freire
   • Maite García Pato
   • Manuel José Grande Ramos
   • Juan Ignacio Martínez Pardo
   • Alejandro Sevilla García
   • Mª Carmen Vázquez Corredoira
   • Estefanía Vicente Rodríguez
 • Iniciación ao Jazz:
  • Profesores:
   • Aída Latorre Trabanco
Xefe de Departamento: Lucía Abelairas Lemos