• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.
Departamento de Piano AcompañanteCURSO 2019-20:

 • Piano Acompañante:
  • Pianistas:
   • Jose Antonio Doval López
   • Susana García Regadío
   • Alfredo López López
   • Miguel Angel Fernández Vega
   • Jorge Alves Rodríguez
   • Alejandro Sevilla García
   • Miguel Fontenla Portas


Xefe de Departamento: Jose Antonio Doval López