Escondido:

Departamento de Percusión


CURSO 2018-19:

  • Percusión:
    • Profesores:
      • Diego Ventoso Fernández
      • Javier A. Gómez Arias
Xefe de Departamento: Diego Ventoso Fernández