• ...
 • Horario de atención ao público na secretaría: de 09:15 a 13:30 horas

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es



Departamento de Linguaxe Musical


CURSO 2019-20:

 • Educación Auditiva e Vocal:
  • Profesores:
   • Marta Couce Freire
   • Victoria Ofelia Díaz Dorribo
   • Daniel Borja Durán Alonso
   • Maite García Pato
   • Manuel José Grande Ramos
   • Henar Matesanz Fernández
   • Estefanía Vicente Rodríguez

 • Linguaxe Musical:
  • Profesores:
   • Marta Couce Freire
   • Victoria Ofelia Díaz Dorribo
   • Daniel Borja Durán Alonso
   • Maite García Pato
   • Manuel José Grande Ramos
   • Henar Matesanz Fernández
   • Estefanía Vicente Rodríguez

 • Pedagoxía:
  • Profesor:
   • Daniel Borja Durán Alonso


 • Repentización e Acompañamento de Piano:
  • Profesores:
   • Victoria Díaz Dorribo
   • Manuel José Grande Ramos


 • Educación Auditiva  (Optativa)
   • Profesores:
    • Henar Matesanz Fernández



  Xefe de Departamento: Henar Matesanz Fernández
  linguaxemusical@cmusxoanmonteslugo.edu.es