• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.
Departamento de Linguaxe Musical


CURSO 2019-20:

 • Educación Auditiva e Vocal:
  • Profesores:
   • Marta Couce Freire
   • Victoria Ofelia Díaz Dorribo
   • Daniel Borja Durán Alonso
   • Maite García Pato
   • Manuel José Grande Ramos
   • Henar Matesanz Fernández
   • Estefanía Vicente Rodríguez

 • Linguaxe Musical:
  • Profesores:
   • Marta Couce Freire
   • Victoria Ofelia Díaz Dorribo
   • Daniel Borja Durán Alonso
   • Maite García Pato
   • Manuel José Grande Ramos
   • Henar Matesanz Fernández
   • Estefanía Vicente Rodríguez

 • Pedagoxía:
  • Profesor:
   • Daniel Borja Durán Alonso


 • Repentización e Acompañamento de Piano:
  • Profesores:
   • Victoria Díaz Dorribo
   • Manuel José Grande Ramos


 • Educación Auditiva  (Optativa)
   • Profesores:
    • Henar Matesanz Fernández  Xefe de Departamento: Henar Matesanz Fernández
  linguaxemusical@cmusxoanmonteslugo.edu.es