Versión para Móbil/Tablet.
Para ver todo o contido da web
fai click no ordenador -->


AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro, queda suspendida ata novo aviso.

ÚLTIMAS NOVIDADES DE INTERESE:

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.


Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

A medida que se teña información nova en relación a prazos, inscricións, matrículas etc, irase publicando.
Departamento de Corda Pulsada


CURSO 2018-19:

 • Guitarra:
  • Profesores:
   • Eduardo Pozo Pérez
   • Ignacio Mangas Sánchez

 • Guitarra RTA:
  • Profesor:
   • Eduardo Pozo Pérez
   • Ignacio Mangas Sánchez
Xefe de Departamento: Eduardo Pozo Pérez