• O centro permanecerá pechado entre o luns 3 e o venres 14 de agosto. Dende o luns 17 o seu horario será de 09:30 a 13:00 horas

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.esDepartamento de Corda Pulsada


CURSO 2018-19:

 • Guitarra:
  • Profesores:
   • Eduardo Pozo Pérez
   • Ignacio Mangas Sánchez

 • Guitarra RTA:
  • Profesor:
   • Eduardo Pozo Pérez
   • Ignacio Mangas Sánchez
Xefe de Departamento: Eduardo Pozo Pérez