• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.
Departamento de Corda Pulsada


CURSO 2018-19:

 • Guitarra:
  • Profesores:
   • Eduardo Pozo Pérez
   • Ignacio Mangas Sánchez

 • Guitarra RTA:
  • Profesor:
   • Eduardo Pozo Pérez
   • Ignacio Mangas Sánchez
Xefe de Departamento: Eduardo Pozo Pérez