Escondido:

Departamento de Corda Pulsada
CURSO 2018-19:
 • Guitarra:
  • Profesores:
   • Eduardo Pozo Pérez
   • Sergio Pena Castro


 • Guitarra RTA:
  • Profesor:
   • Eduardo Pozo Pérez
   • Sergio Pena Castro


Xefe de Departamento: Eduardo Pozo Pérez