• Publicado o NOF (Normas de Organización e Funcionamento) e o PEC (Proxecto Educativo do Centro) para o curso 2018-19. Dispoñibles no menú O Centro/Documentación
 • Publicadas as Programacións ou mínimos esixibles de todos os departamentos e materias para o curso 2018-19 (dispoñible no menú Alumnado/Documentación e tamén en cada Departamento


Escondido:
Escondido:

Departamento de Corda Pulsada
CURSO 2018-19:
 • Guitarra:
  • Profesores:
   • Eduardo Pozo Pérez
   • Sergio Pena Castro


 • Guitarra RTA:
  • Profesor:
   • Eduardo Pozo Pérez
   • Sergio Pena Castro


Xefe de Departamento: Eduardo Pozo Pérez