Versión para Móbil/Tablet.
Para ver todo o contido da web
fai click no ordenador -->


AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro, queda suspendida ata novo aviso.

ÚLTIMAS NOVIDADES DE INTERESE:

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.


Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

A medida que se teña información nova en relación a prazos, inscricións, matrículas etc, irase publicando.
Departamento de Corda FriccionadaCURSO 2019-20:


 • Viola:

 • Violín:
  • Profesores:
   • Ángeles Nogueira Pérez
   • Beatriz Pérez Peiró
   • Carmen Marzoa Varela
   • Carmen Varela Arrojo
   • Francisco Javier Fernández Places

 • Violonchelo:
  • Profesores:
   • Mª Carmen Novoa Ares
   • Cristina Nogueira Pérez

 • Orquestra de Grao Elemental: (materia voluntaria non-avaliable)
  • Profesores:
   • Mª Carmen Marzoa Varela


Xefe de Departamento: Mª Ángeles Nogueira Pérez