• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.
Departamento de Corda FriccionadaCURSO 2019-20:


 • Viola:

 • Violín:
  • Profesores:
   • Ángeles Nogueira Pérez
   • Beatriz Pérez Peiró
   • Carmen Marzoa Varela
   • Carmen Varela Arrojo
   • Francisco Javier Fernández Places

 • Violonchelo:
  • Profesores:
   • Mª Carmen Novoa Ares
   • Cristina Nogueira Pérez

 • Orquestra de Grao Elemental: (materia voluntaria non-avaliable)
  • Profesores:
   • Mª Carmen Marzoa Varela


Xefe de Departamento: Mª Ángeles Nogueira Pérez