• Probas de acceso 2021/22: Actualizada toda a documentación

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.esDepartamento de Corda FriccionadaCURSO 2020-21:


Xefe de Departamento: Mª Ángeles Nogueira Pérez