• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.
Departamento de Conxunto


CURSO 2019-20:

 • Música de Cámara e Conxunto:
  • Profesores/as:
   • Silvia Camino Saco
   • Oscar Galán Adega
   • Pablo Coria Abel
   • José Corral Muñiz
   • Francisco Javier Fernández Places
   • Javier Ángel Gómez Arias
   • Irene Huete López
   • Milagros Iglesias Prieto
   • Luís Lazcano Nóvoa
   • Ignacio Mangas Sánchez
   • Marcos Mariño Vázquez
   • Araceli Martínez Fernández
   • Carmen Marzoa Varela
   • Bernardo Méndez Castro
   • Esperanza Moreno Flores
   • Olalla Pantín López
   • Beatriz Pérez Peiró
   • Francisco Javier Pérez Piñeiro
   • Xoán Porto Becerra
   • Antonio Queija Uz
   • Javier Ramos Martínez
   • Mº Lourdes Santos Sanz • Coro:
  • Directora:
   • Lucía Abelairas Lemos
  • Profesores/as de Reforzo:
   • Daniel Borja Durán Alonso


 • Orquestra
  • Directora:
   • Mª del Carmen Marzoa Varela
  • Profesores/as de reforzo:
   • Cristina Nogueira Pérez


 • Banda:
  • Director:
   • Francisco Javier Pérez Piñeiro
  • Profesores/as de reforzo:
   • Diego Ventoso Fernández

Xefa de Departamento: Esperanza Moreno Flores