Escondido:

Departamento de Conxunto


CURSO 2018-19:

 • Música de Cámara e Conxunto:
  • Profesores/as:
   • Iván Barro Alonso 
   • Silvia Camino Saco
   • Alejandro Díaz Suárez 
   • José Corral Muñiz
   • Mª Dolores García Baamonde
   • Irene Huete López
   • Luís Lazcano Nóvoa
   • Alberto López Hermida
   • Araceli Martínez Fernández
   • Manuel Martínez Villar
   • Carmen Marzoa Varela
   • Bernardo Méndez Castro
   • Esperanza Moreno Flores
   • Olalla Pantín López
   • Beatriz Pérez Peiró
   • Sergio Pena Castro
   • Francisco Javier Pérez Piñeiro
   • Eduardo Pozo Pérez
   • Antonio Queija Uz
   • Javier Ramos Martínez
   • Leopoldo Romero González
   • Mº Lourdes Santos Sanz
   • Diego Ventoso Fernández
   • José Luis Ramón Ramírez



 • Coro:
  • Directora:
   • Lucía Abelairas Lemos
  • Profesores/as de Reforzo:
   • Daniel Borja Durán Alonso


 • Orquestra
  • Directora:
   • Mª del Carmen Marzoa Varela
  • Profesores/as de reforzo:
   • Irene Huete López
   • Araceli Martínez Fernández
   • Cristina Nogueira Pérez
   • Carmen Varela Arrojo

 • Banda:
  • Director:
   • Francisco Javier Pérez Piñeiro
  • Profesores/as de reforzo:
   • Diego Ventoso Fernández




Xefa de Departamento: Esperanza Moreno Flores