• Actualizada a documentación das Probas de Acceso 2019-20

AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro queda suspendida ata novo aviso.

Medidas preventivas: Os servizos de Biblioteca e de préstamo de aulas e cabinas de estudo quedan suspendidos.
Departamento de Composición


CURSO 2019-20:

 • Harmonía:
  • Profesores:
   • Patricia Liste Limés
   • Mª Dolores Carrera Villasante

 • Historia da Música: • Novas Tecnoloxías aplicadas á música:


 • Técnicas de composición aplicadas á didáctica:


  • Improvisación:


  • Música tradicional galega:


  • Itinerario de musicoloxía:
  Xefe de Departamento: Ramón Molist Fernández