Escondido:

Departamento de Acordeón e Música TradicionalCURSO 2018-19:

  • Repentización e Acompañamento de Acordeón:

Xefe/a de Departamento: Javier Ramos Martínez