Coordinación de Grao Elemental


Coordinadora:
  • Victoria O. Díaz Dorribo

A coordinadora estará dispoñible na xefatura de estudos do centro no seguinte horario:

curso 2019-20

Mércores de 18 a 20 h
Venres de 11 a 13 h

Calquera consulta ou dúbida pode ser dirixida ao seguinte enderezo electrónico: