Escondido:


Coordinación de Grao Elemental


Coordinadora:
  • Victoria O. Díaz Dorribo

A coordinadora estará dispoñible na xefatura de estudos do centro no seguinte horario (curso 2018-19):
Mércores de 20 a 21 horas
Venres de 11:30 a 13:30 horas

Calquera consulta ou dúbida pode ser dirixida ao seguinte enderezo electrónico: