Escondido:


Coordinación de Grao Elemental


Coordinadora:
  • Victoria O. Díaz Dorribo

A coordinadora estará dispoñible na xefatura de estudos do centro no seguinte horario (curso 2019-20):
Próxima publicación

Calquera consulta ou dúbida pode ser dirixida ao seguinte enderezo electrónico: