• O centro permanecerá pechado entre o luns 3 e o venres 14 de agosto. Dende o luns 17 o seu horario será de 09:30 a 13:00 horas

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.esMembros do Consello Escolar - Curso 2019-20PRESIDENTE:
 • Dª Mª Luz Hermida Lozano
SECRETARIA:
 • Dª Milagros Iglesias Prieto
XEFA DE ESTUDOS:
 • Dª Mª Carmen Vázquez Corredoira

REPRESENTANTE DO CONCELLO:
 • D. Felipe Rivas Jorge

REPRESENTANTE DE PAIS:
 • Encarnación Pérez Casanova
 • Mª Belén Tallón Abuín

REPRESENTANTES DE PROFESORES: 
 • D. Jorge Alves Rodríguez
 • D. Daniel Borja Durán Alonso
 • Dª Aída Latorre Trabanco
REPRESENTANTES DO ALUMNADO:
 • Aldara García Gómez
 • Roberto Lara Frías
 • Uxío Domínguez Darriba
 • Xoema Eiras Núñez
 • Emma Penedo Varela 

REPRESENTANTES DE PERSOAL ADMÓN. E SERVIZOS:
 • Dª Rosa Mª Varela Castro