AVISO IMPORTANTE:

Debido ao virus Covid-19 e seguindo instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional toda a actividade lectiva de este centro, queda suspendida ata novo aviso.

ÚLTIMAS NOVIDADES DE INTERESE:

Instrucións do 27 de abril de 2020, sobre o desenvolvemento do terceiro trimestre.

Probas de Acceso:
toda a información das probas aquí


Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es
Membros do Consello Escolar - Curso 2019-20PRESIDENTE:
 • Dª Mª Luz Hermida Lozano
SECRETARIA:
 • Dª Milagros Iglesias Prieto
XEFA DE ESTUDOS:
 • Dª Mª Carmen Vázquez Corredoira

REPRESENTANTE DO CONCELLO:
 • D. Felipe Rivas Jorge

REPRESENTANTE DE PAIS:
 • Encarnación Pérez Casanova
 • Mª Belén Tallón Abuín

REPRESENTANTES DE PROFESORES: 
 • D. Jorge Alves Rodríguez
 • D. Daniel Borja Durán Alonso
 • Dª Aída Latorre Trabanco
REPRESENTANTES DO ALUMNADO:
 • Aldara García Gómez
 • Roberto Lara Frías
 • Uxío Domínguez Darriba
 • Xoema Eiras Núñez
 • Emma Penedo Varela 

REPRESENTANTES DE PERSOAL ADMÓN. E SERVIZOS:
 • Dª Rosa Mª Varela Castro