• Comezo do curso o 24 de setembro  

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membros do Consello Escolar - Curso 2020-21


Próxima publicación

PRESIDENTE:
  • Daniel Borja Durán Alonso
SECRETARIA:
  • Victoria Ofelia Díaz Dorribo
XEFA DE ESTUDOS:
  • Lucía Abelairas Lemos

REPRESENTANTE DO CONCELLO:


REPRESENTANTE DE PAIS:


REPRESENTANTES DE PROFESORES: 

REPRESENTANTES DO ALUMNADO:


REPRESENTANTES DE PERSOAL ADMÓN. E SERVIZOS:
  • Dª Rosa Mª Varela Castro