Escondido:

Membros do Consello Escolar - Curso 2017-18PRESIDENTE:
  • Dª Mª Luz Hermida Lozano
SECRETARIA:
  • Dª Milagros Iglesias Prieto
XEFA DE ESTUDOS:
  • Dª Mª Carmen Vázquez Corredoira

REPRESENTANTE DO CONCELLO:
  • D. Manuel Núñez López

REPRESENTANTE DE PAIS:
  • non hai

REPRESENTANTES DE PROFESORES: 
  • D. Jorge Alves Rodríguez
  • D. Daniel Borja Durán Alonso
  • Dª Aída Latorre Trabanco
REPRESENTANTES DO ALUMNADO:
  • non hai 

REPRESENTANTES DE PERSOAL ADMÓN. E SERVIZOS:
  • Dª Rosa Mª Varela Castro