• Aviso: Cambio de datas no Curso de Canto. ver aquí
  • Aviso: Cambio de data no Taller de superación do medo escénico. ver aquí
Escondido:

Axenda do CMUS

Todas ás audicións e concertos organizados por este centro, por suposto que son gratuitas e de libre acceso.


Teña en conta que a información presentada pode ser susceptible de cambios.