Escondido:


ANPA - Curso 2018-19A xunta directiva está formada polas seguintes socias:

PRESIDENTA:
  • Belén Tallón Abuín
VICEPRESIDENTA:
  • Mª Teresa Giz Paz
TESORERA:
  • Mª José Bande Castro
SECRETARIA:
  • Rocío Cabanillas Vallejo
VOGAIS:
  • Berta Pin Pernas
  • Mª Jesús Fernández Caínzos
  • Mª Jesús Gándara Pena
  • Marien Pérez CasanovaContacto:
Correo electrónico: anpacmuslugo@gmail.com
Número de teléfono: 686 733 577 (responderáse por WhatsApp)

Calquera dos pais / nais que desexen formar parte serán ben acollidos.
Datos para formalizar a inscrición