• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o xoves, 8 de xuño de 2023:

Probas extraordinarias curso 2022-2023

Publícanse os horarios das probas extraordinarias do curso 2022-23. 

                            

Para consultalos só tedes que premer nesta ligazón

Publicado o luns, 5 de xuño de 2023:

Galardoados Premio fin de grao

Publícase a resolución da proba dos premio fin de grao realizada o pasado venres 2 de xuño

Relación de premiados

Matrícula para as persoas aspirantes das probas de acceso

O prazo de matrícula para as persoas aspirantes que superasen as probas de acceso aos diferentes cursos do grao elemental e profesional para o vindeiro curso 2023-2024 e obtiveran praza estenderase dende o luns 5 ao venres 16 de xuño.
En canto ás persoas aspirantes que superasen a súa proba pero non obtiveran praza, deberán agardar a adxudicación de prazas que deberá levar o consello escolar do centro logo de finalizado o prazo ordinario de matrícula.
A matrícula deberá formalizarse en liña a través da plataforma CentrosNET. As persoas aspirantes que non tiveran estado matriculadas no centro neste curso 2022-2023 deberán xestionar o seu acceso á plataforma. Para isto é posible seguir a guía de matrícula que é posible consultar e descargar na ligazón de abaixo.
A formalización da matrícula será posible dende o luns 5 de xuño as 15:00.


Publicado o venres, 2 de xuño de 2023:

Resultados proba de acceso a 1º curso de grao elemental

Publícanse os resultados da proba de acceso ao 1º curso do grao elemental para o vindeiro curso 2023-2024. Na ligazón de abaixo é posible consultar as listaxes que recollen as persoas aspirantes que superaron a proba e obtiveron praza na especialidade escollida, as persoas aspirantes que superaron a proba e non obtiveron praza na especialidade escollida, e as que non se presentaron á proba.

En canto ás persoas aspirantes que superaron a proba e non obtiveron praza na especialidade escollida, cómpre lembrar que o vindeiro luns 5 de xuño ás 18:00 na biblioteca do conservatorio está prevista unha reunión de adxudicación de prazas vacantes. Resulta indispensable asistir a esta reunión para poder optar a ditas prazas na orde de preferencia que establece a cualificación da proba.

Ao mesmo tempo, lembramos que o prazo de matrícula para as persoas aspirantes que obtiveron praza na especialidade escollida, ou que a obteñan logo da reunión prevista para o luns 5 de xuño, estenderase do 5 ao 16 de xuño.


Resultados proba de acceso a 1º curso de grao elemental


Advertido erro na listaxe publicada, correspondente ás persoas aspirantes que superaron a proba pero non obtiveron praza, publícase a correspondente corrección.

Resultados proba de acceso a 1º curso de grao elemental (corrección de erros)

Publicado o martes, 30 de maio de 2023:

Premio fin de grao: Tribunal, admitidos e hora da proba

Publícase a composición do tribunal que avaliará a proba correspondente ao premio fin de grao prevista para o vindeiro venres 2 de xuño

Publícase ao mesmo tempo a relación de alumnado admitido para a realización da proba e a concreción horaria da mesma

Premio fin de grao, composición do tribunal

Premio fin de grao, alumnado admitido e hora da probaPublicado o luns, 29 de maio de 2023:

Resultados proba acceso 1º curso de grao profesional

Publícanse as cualificacións das probas de acceso correspondentes ao primeiro curso do grao profesional para o vindeiro curso 2023-2024 nas súas diferentes especialidades así como as persoas aspirantes que obtiveron praza.

Lembramos que o prazo de matrícula para as persoas aspirantes que obtiveran praza nas preditas probas estenderase do 5 ao 16 de xuño.Probas de acceso a 1º curso de grao profesional, cualificacións

Probas de acceso a 1º curso de grao profesional, aspirantes con praza

Publicado o xoves, 25 de maio de 2023:

Proba de acceso a 1º Curso do grao elemental

Publícanse a lista de aspirantes e os horarios correspondentes á proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental prevista para os días 29, 30 e 31 de maio. A proba desenvolverase na aula B.3 situada no andar baixo do edificio.

                                      

resultado da proba publicarase o venres 2 de xuño. Os aspirantes que superasen a proba, pero non obtivesen unha praza na especialidade escollida, poderán elixir outra nunha reunión que se celebrará o luns 5 de xuño.

Convocatoria e lista de aspirantes

Premio fin de grao

A celebración da proba correspondente ao premio fin de grao destinado ao alumnado que remata as ensinanzas profesionais este curso 2022-2023 está prevista para o vindeiro venres 2 de xuño.  

Lembramos que pode optar a este recoñecemento o alumnado que remate o sexto curso dos estudos profesionais de música cunha cualificación media igual ou superior a 8 no antedito curso e se presente á proba correspondente.

inscrición á proba poderá formalizarse o venres día 26 de maio, durante todo o día, na administración ou conserxería do centro.

Despois de pechada a inscrición, publicarase a relación de alumnado admitido, a composición do tribunal e, con posterioridade, a concreción horaria da proba. Esta celebrarase no auditorio do centro.

Toda a información correspondente á proba pódese descargar na ligazón de abaixo.

Información do premio fin de grao 

Publicado o martes, 23 de maio de 2023:

PROXECTOS COLABORATIVOS

Acaba de ver a luz un espazo web con documentación audiovisual, textual e fotográfica que amosa o traballo realizado por alumnado e profesorado do Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes, Conservatorio Profesional de Danza de Lugo, Cardinais - Academia Internacional Vertixe Sonora e Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón nunha serie proxectos colaborativos conxuntos desenvolvidos entre 2010 e 2023. 

Froito deste plantexamento e coa axuda de diferentes organismos, estes proxectos foron presentados en distintos escenarios de Lugo como o Auditorio Municipal Gustavo Freire e o MIHL e doutras cidades da nosa comunidade como o Auditorio de Galicia, Teatro Principal de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña e Conservatorio Superior de Música de Vigo, por citar algúns.

Na columna da dereita desta páxina xa tedes un acceso directo para poder visitala.

Proba de acceso a 1º curso de grao profesional na especialidade de Piano

Publícase a convocatoria das persoas aspirantes para a realización da interpretación instrumental correspondente ao exercicio A da proba de acceso ao 1º curso de grao profesional
na especialidade de Piano.

Convocatoria