• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o venres, 12 de maio de 2023:

Tribunais das probas de acceso, curso 2023-2024

Poden consultarse nas ligazóns de abaixo as composicións dos tribunais que avaliarán as probas de acceso aos diferentes cursos das ensinanzas elementais e profesionais así como as datas, horas e lugares de celebración.

Lembramos que será preciso acudir ás probas cun documento acreditativo da identidade da persoa aspirante e que é necesario tamén achegar ao tribunal tres copias das partituras correspondentes ás obras a interpretar co instrumento.