• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o xoves, 25 de maio de 2023:

Proba de acceso a 1º Curso do grao elemental

Publícanse a lista de aspirantes e os horarios correspondentes á proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental prevista para os días 29, 30 e 31 de maio. A proba desenvolverase na aula B.3 situada no andar baixo do edificio.

                                      

resultado da proba publicarase o venres 2 de xuño. Os aspirantes que superasen a proba, pero non obtivesen unha praza na especialidade escollida, poderán elixir outra nunha reunión que se celebrará o luns 5 de xuño.

Convocatoria e lista de aspirantes