• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o martes, 23 de maio de 2023:

Proba de acceso a 1º curso de grao profesional na especialidade de Piano

Publícase a convocatoria das persoas aspirantes para a realización da interpretación instrumental correspondente ao exercicio A da proba de acceso ao 1º curso de grao profesional
na especialidade de Piano.

Convocatoria