• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o xoves, 27 de abril de 2023:

Oferta mínima de prazas para o curso 2023-2024

Publícase a oferta mínima de prazas vacantes para o curso 2023-2024. Cómpre apuntar o carácter de mínimo da oferta e que, logo da adxudicación de prazas despois das probas de acceso e mais dos procesos de matrícula, poderán ofrecerse prazas vacantes nas especialidades nas que nesta primeira oferta figura un cero. No mes de xullo darase oportuna difusión destas posibles vacantes.

Oferta mínima de prazas para o curso 2023-2024