• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o luns, 24 de abril de 2023:

Inscrición á proba de acceso ao 1º curso do grao profesional

Dende hoxe día 24 ata o vindeiro venres 5 de maio estará aberto o prazo de inscrición á proba de acceso correspondente ao primeiro curso do grao profesional. Tanto a inscrición como o pago da taxa desenvolverase de maneira telemática.

As persoas aspirantes que non estean matriculadas no presente curso 2022-2023 e desexen ser acompañadas na proba de acceso polo profesorado pianista acompañante do centro poden solicitalo. A información para formalizar dita solicitude atópase no documento enlazado máis abaixo.

As ligazóns da parte de abaixo desta publicación levan ao formulario de inscrición, a unha guía sobre como formalizar o pago da taxa na oficina virtual da Axencia Tributaria Galega, ás instrucións ao respecto do servizo de piano acompañante, e a unha guía breve sobre as ensinanzas profesionais e o seu acceso.


Formulario de inscrición

Guía do pago da taxa na ATRIGA

Instrucións do servizo de piano acompañante

Guía breve sobre as ensinanzas profesionais e o seu acceso