• Toda a información das Probas de Acceso aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o martes, 24 de maio de 2022:

Proba de acceso a 1º curso do grao elemental, composición do tribunal

Publícase a composición do tribunal que avaliará a proba de acceso ao primeiro curso do grao elemental.

A proba desenvolverase dende o vindeiro luns 30 de maio en horario de tarde. O venres 27 publicarase a concreción en canto a datas, horarios e espazo de celebración da proba.Proba de acceso a 1º curso do grao elemental, composición do tribunal

Proba de acceso a 1º curso do grao profesional. Piano, convocatoria de aspirantes.

Publícase a convocatoria de aspirantes correspondente á proba de acceso ao 1º curso do grao profesional
na especialidade de Piano.


Convocatoria de aspirantes

Proba de acceso a 1º curso de grao profesional, criterios de cualificación

Publícanse os criterios de cualificación das diferentes especialidades correspondentes aos dous exercicios que compoñen a proba de acceso ao primeiro curso do grao profesional. Nas ligazóns de
abaixo pódense consultar os criterios a empregar en cada especialidade e máis os referidos ao Exercicio B.
Publicado o xoves, 19 de maio de 2022:

Premio fin de grao

A celebración da proba correspondente ao premio fin de grao destinado ao alumnado que remata as ensinanzas profesionais este curso 2021-2022 está prevista para o vindeiro venres 3 de xuño.

Lembramos que pode optar a este recoñecemento o alumnado que remate o sexto curso dos estudos profesionais de música cunha cualificación media igual ou superior a 8 no antedito curso e se presente á proba correspondente.

A inscrición á proba poderá formalizarse o martes 24 de maio, durante todo o día, na administración ou conserxería do centro.

Despois de pechada a inscrición, publicarase a relación de alumnado admitido, a composición do tribunal e, con posterioridade, a concreción horaria da proba. Esta celebrarase no auditorio do centro.

Toda a información correspondente á proba pódese descargar na ligazón de abaixo.

Información do premio fin de grao

Proba de acceso a 1º curso de grao profesional. Reparto de aspirantes por aula

Pode consultarse na ligazón de abaixo o  reparto de aspirantes por aula (B3, B4, B5 y B6) da proba de acceso a 1º cuso de grao profesional para a proba do ditado do próximo martes 24 de maio.

Reparto de aspirantes por aula

Publicado o luns, 16 de maio de 2022:

Actividade entre o 16 de maio e o 10 de xuño

O pasado venres 13 remataba a actividade lectiva previa á avaliación ordinaria deste curso 2021-2022.

O período que se estenderá entre hoxe día 16 e o vindeiro 10 de xuño dedicarase preferentemente á preparación das probas extraordinarias, e a actividades de apoio, recuperación, reforzo, ampliación e titorización. Estás actividades terán en todo caso un carácter voluntario.

O profesorado comunicarase co alumnado ou, de ser o caso, coas súas familias, co obxecto de concretar a actividade a desenvolver durante estas catro semanas.

Un saúdo.

Curso de iniciación gratuíto

No vindeiro curso, o CMUS Xoán Montes ofertará un curso de iniciación gratuíto destinado a nenas e nenos nados no ano 2015. O número de prazas ofertadas é de 30, que se cubrirán por orde de inscrición ata chegar ao número máximo.


Para formalizar a matrícula podedes escanear o código QR que aparece na imaxe, ou premer nesta ligazón.

A listaxe de persoas admitidas publicarase na semana do 20 de xuño de 2022. 

Orquestras no Vello Cárcere

O mércores 18 de maio ás 19:00 terá lugar no Vello Cárcere un concerto no que participarán a orquestra infantil e as dúas orquestras do Grao Profesional do noso conservatorio.


A entrada será gratuíta e libre ata completar a cabida da sala.

Tribunais das probas de acceso a 1º curso do grao profesional

Pode consultarse na ligazón de abaixo a composición dos tribunais que avaliarán as probas de acceso ao
1º curso do grao profesional
nas diferentes especialidades instrumentais ademais das datas, horas e lugares de celebración.

Lembramos que será preciso acudir ás probas cun documento acreditativo da identidade da persoa aspirante e que é necesario tamén achegar ao tribunal tres copias das partituras correspondentes ás obras a interpretar co instrumento.Tribunais proba acceso 1º grao profesional

Publicado o luns, 9 de maio de 2022:

Acceso ao 1º curso das ensinanzas elementais

prazo de inscrición á proba de acceso correspondente ao primeiro curso do grao elemental permanecerá aberto ata o vindeiro venres 13 de maio. A inscrición, de balde, deberá formalizarse en liña a través da ligazón que se atopa más abaixo. Lembramos que a idade mínima e oito anos e a máxima catorce cumpridos ou por cumprir neste ano 2022.

proba de acceso levarase a cabo a partir do luns 30 de maio. Lembramos que se trata dunha proba de aptitudes e non de coñecementos ou destrezas.


Inscrición ao 1º curso do grao elemental

Publicado o domingo, 8 de maio de 2022:

Probas extraordinarias de avaliación

Na ligazón de abaixo pode consultarse o calendario coas datas, horario e lugar de celebración das probas extraordinarias de avaliación para o alumnado con falta de asistencia a clase no presente curso 2021-2022.

Probas extraordinarias de avaliación

Publicado o venres, 6 de maio de 2022:

Concerto das Letras Galegas

O vindeiro martes 10 de maio ás 18:30 poderemos gozar dun fantástico concerto dos coros feminino e mixto no auditorio do conservatorio para celebrar o Día das Letras Galegas


Por mor das limitacións de cabida no noso auditorio derivados do protocolo covid, a entrada do público estará limitada a unha persoa por particiante no concerto.

Orquesta Terra Nova


O vindeiro mércores 11 ás 20:30 no auditorio do centro terá lugar a presentación do proxecto Orquesta Terra Nova. Trátase dunha iniciativa promovida polo director de orquestra arxentino, aínda que de orixe galego, Nicolás Ravelli Barreiro.

O proxecto tenta achegar unha nova voz musical ao quefacer artístico lucense diante da ausencia actualmente dunha agrupación orquestral. Coa vontade de gozar da música sen descoidar o acto de compartila, o proxecto camiña en prol de fomentar o repertorio académico clásico na comunidade achegándoo a diferentes audiencias.

En resumo, o obxectivo é construír unha agrupación orquestral estable na cidade de Lugo co fin de ampliar o seu bagaxe cultural e permitir que profesionais e estudantes de música dispoñan dun espazo local estable e de construción colectiva no que contribuír á súa formación musical, poñendo esta en práctica, e ampliando ademais os horizontes artísticos locais.

Como diciamos, a orquestra estará aberta a instrumentistas tanto estudantes como profesionais, polo que en relación ao noso alumnado das especialidades de corda do grao profesional ―o proxecto propón medrar a partir dunha formación de corda― esta iniciativa é de especial interese.

A entrada á presentación é libre sendo preciso reservar a localidade con antelación.

Publicado o mércores, 4 de maio de 2022:

Inscrición proba de acceso ás ensinanzas profesionais


Ata o vindeiro venres 6 de maio estará aberto o prazo de inscrición á proba de acceso correspondente

ao primeiro curso do grao profesional. Este ano o centro incorpora a inscrición telemática que inclúe o pago en liña da taxa na oficina virtual da Axencia Tributaria Galega.

As ligazóns da parte de abaixo desta publicación levan ao formulario de inscrición, a unha guía sobre as ensinanzas profesionais e o seu acceso, e a outra sobre como formalizar o pago da taxa telematicamente.


Formulario de inscrición

Guía das ensinanzas profesionais e o seu acceso

Guía do pago da taxa na ATRIGA

Publicado o martes, 3 de maio de 2022:

Prazas vacantes curso 2022-2023

Na ligazón de abaixo pode consultarse a listaxe de prazas mínimas vacantes que o centro ofrece para o vindeiro curso 2022-2023 nas diferentes especialidades instrumentais e cursos.

No mes de xullo darase oportuna información das prazas vacantes que poidan xurdir despois dos procesos de matrícula.

Oferta mínima de prazas vacantes para o curso 2022-2023

Publicado o luns, 2 de maio de 2022:

Bandas no Gustavo Freire

O mércores 4 de mairo ás 19:30 terá lugar o concerto do encontro de banda no Auditorio Gustavo Freire


As dúas bandas do grao profesional: Banda Xosé Castiñeira e Banda Indalecio F. Groba interpretarán obras de Julio Montero, María Mendoza (o conto musical "la bella durmiente") e música dos Beatles.

A entrada será gratuíta e será necesrio reservala na seguinte ligazón.

Inscrición proba de acceso ás ensinanzas profesionais

Dende hoxe día 2 e o vindeiro venres 6 estará aberto o prazo de inscrición á proba de acceso correspondente ao primeiro curso do grao profesional. Este ano o centro incorpora a inscrición telemática que inclúe o pago en liña da taxa na oficina virtual da Axencia Tributaria Galega.

As ligazóns da parte de abaixo desta publicación levan ao formulario de inscrición, a unha guía sobre as ensinanzas profesionais e o seu acceso, e a outra sobre como formalizar o pago da taxa telematicamente.


Formulario de inscrición

Guía das ensinanzas profesionais e o seu acceso

Guía do pago da taxa na ATRIGA

Publicado o mércores, 27 de abril de 2022:

Smart-Alineation

O Sábado 30 de abril ás 19:00h poderemos asistir no Mihl a un novo concerto do X Ciclo de Música Contemporánea de Lugo MIHLSons-XXI.

PROGRAMA

Yannis Kyriakides The arrest (2010) ensemble, vídeo e electrónica

Igor Silva Smart-alienation (2016) ensemble, electrónica e vídeo

Pierre Jodlowski People/Time (2003, rev. 2016) ensemble, vídeo e electrónica

ENSEMBLE IXOR Mencía Resch frauta | Diego Bermúdez, José Romero clarinete | Sergio Rodríguez óboe | Diego Garrigo, Liliana Ortega saxofón | Rafael Blanco trompa | Xoán Carro, Daniel Rodríguez violín | Jesús Viejo contrabaixo | Luís Ángel Martínez, Brenda Molinero piano | Uxía Castelo, Ían Solla percusión

VERTIXE SONORA Iago Ríos trombón | Thoma Piel violonchelo | Nuno Pinto guitarra eléctrica

Pablo Coello dirección musical

Podes descargar aquí o programa de man


Reserva aquí a túa entrada de valde 

Publicado o domingo, 24 de abril de 2022:

ChumA

Hoxe, domingo 24 de abril poderemos asistir ás 19:00h no Mihl a un novo concerto do X Ciclo de Música Contemporánea de Lugo MIHLSons-XXI.

En ChumA preséntase un concerto monográfico do compositor colombiano residente en Xenebra, Daniel Zea, un dos máis activos creadores na escena multimedia internacional. No programa preséntase en exclusiva mundial a obra que da título ao concerto, o seu derradeiro traballo, un convite a 14 solistas do Vertixe Sonora especialmente adestrados para celebrar o rito do yagué. Nesta presentación obtense o máximo proveito das especiais condicións acústicas do MIHL transformado nun dispositivo circular que arrodea ao público en semiescuridade promovendo unha escoita meditativa e ritualizada no que a música redescubre a súa esencia coma vehículo de comunicación entre o espírito e a divindade.

Se en ChumA se recupera o compoñente ritual consustancial á música; o resto do programa esvara na desenfreada fascinación do home contemporáneo pola tecnoloxía, nunha visión distópica e nihilista da realidade que nos circunda: músicas que son vehículos poéticos de reflexión e crítica.

Swallow! (2019) catro performers, catro ordenadores usando algoritmos de recoñecemento facial, xeradores de texto, vídeo e sons electrónicos

Borracho Dixital (2018) sampler (usando glitches e sons roubados de videoxogos), saxofón, guitarra eléctrica, percusión e xerador de textos en tempo real

ChumA* (2022) para 14 músicos a e xerador de partituras en tempo real

*Estrea mundial. Encomenda de Vertixe Sonora

VERTIXE SONORA Helena Sousa acordeón | Simon Lewis trompa | Carlos Cortés trompeta | Iago Ríos trombón | Pablo Coello saxofón, laptop | Felipe Agell, Daniel Veiga clarinetes | Alfonso Noriega, Francisco Caldeira violas | Hugo Paiva, Nathan Watts violonchelos | Nuno Márquez guitarra eléctrica, laptop | David Durán, Haruna Takebe sampler, laptop | Diego Ventoso percusión | Daniel Zea medios electrónicos

Podes descargar aquí o programa de man


 

Reserva aquí a túa entrada de valde 

Publicado o mércores, 20 de abril de 2022:

Xornadas de portas abertas


Do 25 ao 29 de abril teremos as xornadas de portas abertas nas que o futuro alumnado do noso conservatorio e as súas familas poderán coñecer as nosas ensinanzas xunto ás diferentes especialidades instrumentais que poden estudar no centro. 

Publicado o martes, 19 de abril de 2022:

O conservatorio na rúa!!


Dende o mércores 20 de abril ata o venres 29 de abril, distintas agrupacións instrumentais do noso centro actuarán nas rúas do centro da cidade de Lugo.

Publicado o luns, 18 de abril de 2022:

Proba de acceso ás ensinanzas elementais

O prazo de inscrición á proba de acceso correspondente ao primeiro curso do grao elemental estenderase do 19 de abril ao 13 de maio. A inscrición, de balde, deberá formalizarse en liña a través da ligazón que se atopa más abaixo. Lembramos que a idade mínima e oito anos e a máxima catorce cumpridos ou por cumprir neste ano 2022.

A proba de acceso levarase a cabo a partir do 30 de maio. Lembramos que se trata dunha proba de aptitudes e non de coñecementos ou destrezas.


Inscrición ao 1º curso do grao elemental

Publicado o venres, 15 de abril de 2022:

Presentación de O toque pechado de Pablo Seoane

O luns 25 de abril ás 19:30 terá lugar no auditorio do conservatorio a presentación do libro O toque pechado de Pablo Seoane.

Logo de 2 anos de intenso traballo, Pablo Seoane decide editar este traballo coa idea de poder axudar a todo@s @s gaiteir@s que se propoñan aprender ou mellorar no toque pechado para a gaita de fol galega. 


A idea, que xa facía tempo que estaba enriba da mesa, levouse a cabo durante o confinamento por mor da Covid-19. Moita xente do sector da música e baile tradicional, deixaron de ter actividade, tanto docente coma artística, polo que era o momento de poder facelo. 

O autor, coñecido intérprete deste xeito de tocar, despois do traballo de transcrición de audios, edición de partituras, análise das mesmas (a maior parte do seu arquivo persoal) e de actualizar e poñer ó día anos e anos de traballo, presenta nesta publicación, unha boa escolma de exercicios específicos e 150 partituras divididas en 3 niveis de dificultade, para que @s gaiteir@s poidan traballar en calquera dos distintos xeitos de tocar pechado na gaita galega. 

Segundo a experiencia do autor coma gaiteiro e docente, a mellor forma de dominar calquera dos distintos estilos de toque pechado que existe en Galicia, é traballando con exercicios previos e tamén, por suposto, coas músicas axeitadas a este xeito de tocar. 

Todas as partituras que aparecen no libro son tradicionais, e aínda que están pensadas para o toque pechado, pódense, por suposto, interpretar coa dixitación aberta, e completar o repertorio de calquera gaiteiro/a.

A entrada será libre ata completar a cabida do auditorio e lembrade que é necesario reservar a localidade.


Publicado o venres, 8 de abril de 2022:

Próbate na proba 2022: Listaxes e horarios

Os vindeiros 20 e 21 de abril celebrarase o "Próbate na proba", ensaio do exercicio B da proba de acceso a 1º de grao profesional, organizado polo Departamento de Linguaxe Musical.

Publicado o martes, 5 de abril de 2022:

Un ruído estrano e sagrado

O Sábado 9 de abril ás 19:00h poderemos asistir no Mihl a un novo concerto do X Ciclo de Música Contemporánea de Lugo MIHLSons-XXI.

O ruído -son complexo e aperiódico- tócanos e móvenos de xeitos profundos e misteriosos. Un ruido estrano e sagrado é unha celebración do ruído como metáfora dos fenómenos turbulentos do mundo que nos rodea, e unha porta de entrada á experiencia extática.

Baseada na violencia elemental da natureza e nas formas autosemellantes das fractais lineais, esta música é unha converxencia da xeografía sonora e a xeometría sonora. Cada peza do ciclo concíbese como o seu propio mundo sonoro distinto e separado, evocando a inmediatez e presenza dun lugar.

Estas paisaxes sonoras están inspiradas e adicadas a compositores que exploraron novos e estranos mundos sonoros.

PROGRAMA

- John Luther Adams Strange and Sacred Noise (1997) cuarteto de percusión

• …dust into dust… 2 caixas e 2 tambores militares

• solitary and time-breaking waves 4 tam-tams

• velocities crossing in phase space 6 toms e 4 bombos

• triadic iteration lattices 4 marimbas, 4 vibráfonos e 4 liras

• clusters on a quadrilateral grid 4 sirenas

• …and dust rising… 2 caixas e 2 tambores militares


Vertixe Sonora: David Dapena, Pablo Paz, David Rodríguez, Diego Ventoso percusión


Podes descargar o programa completo na seguinte ligazón

Reserva aquí a túa entrada de valde 

Publicado o venres, 1 de abril de 2022:

Próbate na proba 2022

Durante a semana do 18 de abril está prevista a celebración da actividade 'Próbate na Proba', un ensaio da parte de Linguaxe musical, o exercicio B, da proba de acceso ao 1º curso do grao profesional

Con esta actividade voluntaria, de balde e non vencellada á proba verdadeira, o Departamento de Linguaxe musical propón dous obxectivos para cada participante:
  • adquirir un coñecemento vivo da proba de acceso ao realizar todos os exercicios do xeito máis semellante á proba mesma
  • ser de utilidade na preparación da proba xa que a partir do informe detallado que se entrega trala actividade é posible coñecer que aspectos desta parte da proba deben ser mellorados.
Respecto á inscrición, esta poderá levarse a cabo entre o momento da publicación desta noticia e ata o venres 8 de abril ás 14:00 a través do formulario de Google que se atopa na ligazón situada abaixo desta publicación. 

As datas, horarios e lugares exactos de realización daranse a coñecer o venres 8 de abril, así como a lista de participantes.

Formulario de inscrición

Publicado o xoves, 31 de marzo de 2022:

Publicado o mércores, 30 de marzo de 2022:

Estudos Coreográficos

O Sábado 2 de abril poderemos asistir no Mihl a un novo concerto do X Ciclo de Música Contemporánea de Lugo MIHLSons-XXI.

18:30. CHARLA DIDÁCTICA

Miquel Bernat, percusionista de renome, explicará o proxecto que presenta nesta edición do MIHLSONS e que inclúe música de Polo Vallejo, Luís Tinoco, José Manuel López López, Guillermo Lauzurica, Pedro Lima, Vasco Mendoça.

19:00. CONCERTO

Programa:

- Polo Vallejo Tactus (2006) seis tambores afinados

- Luís Tinoco Arquilélago (2019) vibráfono e tubos wah-wah

- José Manuel López López Estudio Coreográfico (2020) seis caixas e electrónica

- Guillermo Lauzurica Playback (2020) multipercusión

- Pedro Lima Three Questions from a Lover to a Saint (2020) vibráfono e electrónica

- Vasco Mendoça Aphasia (2020) percusión e electrónica en vivo

Podes descargar o programa completo na seguinte ligazón

Reserva aquí a túa entrada de valde 

Publicado o luns, 28 de marzo de 2022:

Convocatoria de bolsas para estudantes

Este ano 2022 o goberno ven de facer una modificación do calendario habitual correspondente ás bolsas de estudos que poden solicitar, entre outros, o alumnado matriculado nas ensinanzas profesionais de música. Desta maneira, o comezo do prazo de presentación de solicitudes, habitualmente situado no mes de agosto, está previsto este ano para o xa moi próximo mércores 30 deste mes de marzo estendéndose ao día 12 do mes de maio.

A modificación no calendario conduce imperativamente a unha alteración do procedemento. Desta maneira, este ano a presentación da solicitude será anterior á calquera prazo de matrícula respecto ao vindeiro curso. En canto ao calendario previsto, as diferentes etapas da tramitación serán as seguintes: solicitude no antedito prazo, cruce de datos coa AEAT no mes de xullo, comunicación coas persoas solicitantes durante o mes de agosto, concreción entre agosto e setembro da información académica, alegacións e achega de documentación, e unha segunda etapa entre setembro e decembro coa gravación de datos académicos, asignación de axudas e notificación das resolucións.

Nesta ligazón pódese consultar o extracto da convocatoria publicada polo BOE. Esta outra leva ao espazo do Ministerio de Educación y Formación Profesional destinado ás bolsas de estudos.

Xornadas de portas abertas 2022

Dende hoxe, luns 28 de marzo e ata o venres 1 de abril, está aberto o prazo para inscribirse nas Xornadas de portas abertas 2022 do Conservatorio Profesional Xoán Montes de Música de Lugo.

Estas xornadas están pensadas para que o futur alumnado do noso conservatorio e as súas familas coñezan as nosas ensinanzas xunto ás diferentes especialidades instrumentais que poden estudar no centro. 

Para formalizar a inscrición nas xornadas simplemente hai que cumprimentar o seguinte formulario.

Publicado o sábado, 26 de marzo de 2022:

Estudos de concerto: Clase maxistral de Miquel Bernat

O vindeiro luns 4 de abril, teremos a fortuna de contar con Miquel Bernat no noso conservatorio, onde impartirá entre as 19:00 e as 20:30 a clase maxistral Estudos de concerto, que parte dunha longa investigación que supón un auténtico fito no desenvolvemento das posibilidades técnicas e expresivas da marimba, sendo concebida, ademáis, como un proxecto de divulgación do instrumento apoiado pola Fundación BBVA a través das Bolsas Leonardo para Investigadores e Creadores Culturais.

Miquel Bernat é un dos maiores impulsores da percusión no panorama internacional, contribuíndo á súa difusión e consolidación como medio artístico. No seu traballo abarca áreas como a dirección, docencia, composición e interpretación nos máis diversos tipos de música que inclúen a académica, experimental con electrónica e popular, interactuando con diversas áreas artísticas.

Presentada en decenas de conservatorios e universidades de todo un mundo, Miquel Bernat mostrará no CMUS Xoán Montes a través deste estudo a súa orixinal e creativa visión da técnica e interpretación da marimba, ademáis de adiantar os contidos dos próximos libros de estudos adicados ó vibráfono e á multipercusión.

Podes descargar o programa aquí.

Esta clase, polo seu interese xeral, estará aberta a toda a comunidade educativa.

Lembra reservar a túa entrada!! (podes facelo dende aquí)

Publicado o venres, 25 de marzo de 2022:

O vindeiro martes 29 de marzo ás 18:30 disfrutaremos dun fantástico concerto do coro mixto no auditorio do conservatorio. 


Lembra reservar a túa entrada!! (podes facelo dende aquí)

Publicado o xoves, 24 de marzo de 2022:

Concerto de Lorenzo Mesaguer e Virginia del Cura

O vindeiro luns 28 de marzo ás 20:00 teremos o pracer de disfrutar dun concerto de violonchelos a cargo de Lorenzo Mesaguer e Virginia del Cura no auditorio do conservatorio.


A entrada será libre ata completar a cabida e lembrade que é necesario reservar a localidade.

Publicado o martes, 22 de marzo de 2022:

Muller e instrumentos de vento no S.XX. Olvidadas ou ignoradas?

O xoves 24 de marzo teremos a oportunidade de aprender e gozar coa interesantísima Conferencia-concerto Muller e instrumentos de vento no S.XX a cargo de Antonio Fernández e Ferbelia Ensemble.

O pasado século XX foi un dos máis prolíficos na literatura para os instrumentos de vento-madeira e, coa aportación dunha perspectiva de xénero, podemos dicir que foron moitas as mulleres que traballaron para conseguilo dende diferentes ámbitos. 

Con esta conferencia-recital preténdese poñer en valor a actividade das mulleres en relación cos instrumentos de vento-madeira, ao longo do século XX, dende a composición, o mecenazgo, a pedagoxía ou a interpretación, facendo un repaso a través da palabra e da música con obras promovidas, comisionadas, estreadas, inspiradas ou compostas por mulleres que son de gran relevancia para os instrumentos de vento, con especial énfase no repertorio da frauta e do saxofón. 


Lembra reservar a túa entrada!! (podes facelo dende aquí)Publicado o luns, 21 de marzo de 2022:

X Ciclo de Música Contemporánea de Lugo. MIHLSons-XXI

Durante o mes de abril terá lugar o X Ciclo de Música Contemporánea de Lugo MIHLSons-XXI.

A idea unificadora dos catro concertos presentados no X Ciclo de Música Contemporánea de Lugo «MIHLSons-XXI» é a de explorar e trascender as nocións habitualmente asociadas á relación música-espazo, para o cal contaremos cun marco arquitectónico tan especial como a Caixa Negra do MIHL. 

Desta forma, cada unha das propostas plantexará diferentes perspectivas deste concepto: Estudos Coreográficos, unha exploración do movemento e xestualidade do percusionista; ChumA, unha experiencia de escoita meditativa e percepción sensorial nun espazo ritualizado a través da tecnoloxía; Smart-alineation, a interacción entre diferentes dimensións dos sons instrumentais, electrónicos e as videocreacións; e Un ruído estraño e sagrado, unha instalación escultórica, sonora e lumínica a partir dos instrumentos de percusión. 


A axenda desta edición será a seguinte:

RUÍDOS NA CAIXA NEGRA

CONCERTOS

  • Sábado, 2 de abril ás 19:00 h: 

ESTUDOS COREOGRÁFICOS-Miquel Bernat percusión


  • Sábado, 9 de abril ás 19:00 h:

UN RUÍDO ESTRAÑO E SAGRADO-Vertixe Sonora


  • Domingo, 24 de abril ás 19:00 h:

ChumA-Vertixe Sonora


  • Sábado, 30 de abril ás 19:00 h.

SMART-ALINEATION. ALÉN - proxecto educativo de Vertixe Sonora

Ensemble Ixor. Pablo Coello dirección


CHARLA DIDÁCTICA

  • Sábado, 2 de abril ás 18:30 h. 

Miquel Bernat relator


Todas as actividades do ciclo terán lugar no MIHL.

Entradas de balde ata completar a cabida en www.entradaslugo.es


Podes descargar o dossier do festival nesta ligazónPublicado o sábado, 19 de marzo de 2022:

Mundo pequeno

O sábado 26 de marzo ás 19.00h poderemos asistir no Mihl a un novo concerto do Ciclo Latexos 22. 

Vertixe Sonora presenta en estreas absolutas as novas composicións para este proxecto de Lula Romero, Luc Döbereiner e Jeremías Iturra, xunto a estrea en Europa da composición de Wolf Edwards.


A partires da idea de mundo pequeño, das conexións entre diferentes elementos que aparentemente non son veciños entre sí, e que a través de sucesivas conexións son interconectados todos entre eles (as redes sociais de internet son un exemplo) concebiuse unha topoloxía musical de mundo pequeño tomando como elemento inical un cuarteto de saxofóns, que en diferentes combinacións se conecta con diferentes solistas instrumentais: violín, guitarra eléctrica ou electrónica en vivo

O programa será o seguinte:
Lula Romero (España) Ohne auβen* (2022) guitarra eléctrica e cuarteto de saxofóns
Luc Döbereiner (Alemaña) Small Worlds** (2022) 4 saxofóns tenores e electrónica en vivo
Wolf Edwards (Canadá) Torque*** (2021) cuarteto de saxofóns
Jeremías Iturra (Chile) Camera oscura*** (2022) violín e cuarteto de saxofóns
*Estrea absoluta. Encomenda de Vertixe Sonora. Co apoio da Akademie der Künste
** Estrea absoluta. Encomenda de Vertixe Sonora
***Estrea en Europa
****Estrea absoluta. Encomenda de Vertixe Sonora. Co apoio de SACEM

VERTIXE SONORA Elena Rey violín | Nuno Pinto guitarra eléctrica | Luc Döbereiner electrónica | Moisés Barreiro, Pablo Coello, Sara Méndez, Adrián Pais cuarteto de saxofóns.

Publicado o mércores, 16 de marzo de 2022:

Concerto do coro infantil

O vindeiro luns 21 de marzo ás 18:00 poderemos gozar dun fantástico concerto do coro infantil no auditorio do conservatorio. 

Lembra reservar a túa entrada!! (podes facelo dende aquí)


Publicado o sábado, 12 de marzo de 2022:

24 compases pola paz

O vindeiro martes día 15 ás 17:30, sairemos ós corredores do conservatorio para facer un canto conxunto en prol da paz interpretando o «Dona nobis pacem», atribuído a Mozart.


Animádevos a participar nesta iniciativa!!

Podedes descargar aquí a partitura

Publicado o mércores, 2 de marzo de 2022:

Concerto do Día da Muller

O martes 8 de marzo ás 18:00 celebraremos o Día da muller cun marabilloso concerto no auditorio do conservatorio a cargo de Cantar Delas e o Coro Feminino do CMUS Xoán Montes.

Desacarga aquí o programa

A entrada será libre ata completar a cabida do auditorio e lembrade que é necesario reservar a localidade.


Publicado o venres, 25 de febreiro de 2022:

Curso con Lorenzo Meseguer

Os días 26 e 27 de marzo Lorenzo Mesaguer impartirá un curso de violonchelo e música de cámara no auditorio do noso conservatorio.


Lorenzo é Catedrático de violonchelo no Conservatorio Superior de Música de Castela e León e compaxina a docencia coa súa carreira concertista sendo membro do “Balthasar Neumann Ensemble” de Freiburg e da “City of Birmingham Symphony Orchestra” ata a tempada 2020.

Podes descargar o boletín de inscrición na seguinte ligazón


Publicado o xoves, 24 de febreiro de 2022:

Día de Rosalía

Onte, día 23 de febreiro, cumplíronse 185 anos do nacemento de Rosalía de Castro. Ó día seguinte (tal día coma hoxe, un 24 de febreiro de 1837) era bautizada na capela do Hospital Real de Santiago de Compostela (hoxe en día o Hostal dos reis Católicos). 

Dende o conservatorio queremos facer a nosa pequena contribución para celebrar o "Día de Rosalía". Neste vídeo podedes escoitar o seu poema "Negra Sombra" con acompañamento musical de Abraham Cupeiro, o noso coordinador do EDLG.

Publicado o mércores, 16 de febreiro de 2022:

Clase Maxistral de Miquel Bernat no CMUS

Miquel Bernat é un dos maiores impulsores da percusión no panorama internacional, contribuíndo á súa difusión e consolidación como medio artístico. No seu traballo abarca áreas como a dirección, docencia, composición e interpretación nos máis diversos tipos de música que inclúen a académica, experimental con electrónica e popular, interactuando con diversas áreas artísticas.

O vindeiro luns 4 de abril, teremos a fortuna de contar con este magnífico músico no noso conservatorio, onde impartirá entre as 19:00 e as 20:30 a clase maxistral Estudos de concerto, que parte dunha longa investigación que supón un auténtico fito no desenvolvemento das posibilidades técnicas e expresivas da marimba, sendo concebida, ademáis, como un proxecto de divulgación do instrumento apoiadoda pola Fundación BBVA a través das Bolsas Leonardo para Investigadores e Creadores Culturais.

Presentada en decenas de conservatorios e universidades de todo un mundo, Miquel Bernat mostrará no CMUS Xoán Montes a través deste estudo a súa orixinal e creativa visión da técnica e interpretación da marimba, ademáis de adiantar os contidos dos próximos libros de estudos adicados ó vibráfono e á multipercusión.

Esta clase, polo seu interese xeral, estará aberta a toda a comunidade educativa.

Publicado o martes, 15 de febreiro de 2022:

Publicado o venres, 4 de febreiro de 2022:

Tremor

O domingo 13 de febreiro ás 19.00h poderemos asistir no Auditorio do noso conservatorio a un novo concerto do Ciclo Latexos 22.


O concerto, que estará a cargo de Vertixe Sonoraserá de balde e nel interpretarase o seguinte programa:

Tianyu Zou (1996) | Quintet* [2021] para saxofón, acordeón, guitarra eléctrica, piano e percusión
Heather B. Frasch (1980) | Quivering** [2016] para saxofón, guitarra eléctrica, contrabaixo, piano e percusión
Diogo Novo Carvalho | Tacto*** [2022] para saxofón, piano e percusión
Stefan Beyer (1981) | Mittel und Zwecke**** (Boulevard) [2014] para saxofón, acordeón, contrabaixo, guitarra, piano e percusión

* Estrea absoluta. Encomenda do Vertixe Sonora en colaboración co Festival Mixtur
** Comisionada por Vertixe Sonora para a exposición Eva Lootz. Cut through the fog (CGAC, 2016)
*** Pre-estrea. Obra resultante da proposta seleccionada por Vertixe Sonora e a Arte no Tempo
**** Comisionada por Vertixe Sonora para a exposición Carlos León. A orde das primeras cousas (CGAC, 2014)


VERTIXE SONORA: Pablo Coello saxofón | Helena Sousa acordeón | Carlos Méndez contrabaixo | Nuno Pinto guitarra eléctrica | David Durán piano | Diego Ventoso percusión

Imaxe: Eva Lootz- El monte Neme en la niebla, 2016. © Eva Lootz, VEGAP, Santiago de Compostela, 2016
 

Publicado o martes, 1 de febreiro de 2022:

DUDUK

Coñecedes o duduk?

O noso coordinador do EDLG, Abraham Cupeiro, preséntanos nesta semana o duduk, un instrumento armenio de son marabilloso que está protexido pola UNESCO como ben inmaterial.

Publicado o luns, 24 de xaneiro de 2022:

Presentación do Cornetto

Coñecedes o cornetto?

O noso coordinador do EDLG, Abraham Cupeiro, fainos unha fantástica presentación deste instrumento.


Publicado o venres, 14 de xaneiro de 2022:

Bandas no Gustavo Freire

O mércores 19 de xaneiro ás 19:30 terá lugar o concerto do encontro de banda no Auditorio Gustavo Freire


As dúas bandas do grao profesional: Banda Xosé Castiñeira e Banda Indalecio F. Groba interpretarán un interesante programa inspirado no Renacemento.

A entrada será gratuíta e será necesrio reservala na seguinte ligazón.