• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o venres, 9 de setembro de 2022:

Elección de horarios

Publícase a concreción horaria de especialidades, docentes e espazos ao respecto da elección de horarios das materias individuais, Repentización e acompañamento e Piano complementario prevista para os días 9 e 12 de setembro.

Elección de horarios, concreción