• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o xoves, 14 de xullo de 2022:

Grupos e horarios provisionais, curso 2022-2023

Publícanse os grupos e horarios provisionais das materias colectivas e agrupacións agás Conxunto e Música de cámara correspondentes ao vindeiro curso 2022-2023.

As diferentes listaxes poderán consultarse nos taboleiros do centro ou, como unha noticia, na plataforma CentrosNET dentro do menú Mensaxes, noticias e arquivos.

Ao respecto das solicitudes de cambio, estas poderán formalizarse entre o momento desta publicación e o vindeiro 31 de xullo. A solicitude deberá levarse a cabo a través do formulario ao que é posible acceder dende esta ligazón.

A publicación cos grupos e horarios definitivos está prevista para o vindeiro venres 2 de setembro.

En canto ás solicitudes para asistir como oínte, estas poderán formalizarse tamén entre o momento desta publicación e o vindeiro 31 de xullo. A solicitude deberá levarse a cabo a través do formulario ao que é posible acceder dende esta ligazón.

No referente ás solicitudes de docencia, publícanse tamén as aceptadas para a súa consideración e, de ser o caso, formalización polos departamentos didácticos correspondentes. A listaxe pode consultarse nos taboleiros do centro ou, como unha noticia, na plataforma CentrosNET dentro do menú Mensaxes, noticias e arquivos.

Cómpre advertir que as listaxes soamente poderán consultarse na versión web de CentrosNET.

Oferta definitiva de prazas vacantes, curso 2022-2023

Publicase a relación definitiva de prazas vacantes nos diferentes cursos e especialidades instrumentais correspondentes ao curso 2022-2023 logo da finalización do proceso ordinario de matrícula e mais do desenvolvemento das probas de acceso.

Prazas vacantes curso 2022-2023

Publicado o martes, 12 de xullo de 2022:

Publicado o venres, 1 de xullo de 2022:

Matrícula curso 2022-2023

O prazo de matrícula correspondente ao curso 2022-2023 estenderase do 20 de xuño ao 3 de xullo.

A matrícula estará destinada ao alumnado matriculado no presente curso 2021-2022 así como aos aspirantes que obtiveran praza nas probas de acceso aos diferentes cursos. En canto a aquelas persoas aspirantes que superasen a súa proba de acceso pero non obtiveran praza, deberán agardar á finalización do prazo de matrícula e a adxudicación de posibles prazas vacantes que levará a cabo o consello escolar do centro.

O conservatorio, para este ano académico 2022-2023 incorpora o trámite en liña como procedemento único para a formalización da matrícula. Aínda que este proceso esixirá de toda a comunidade educativa un esforzo no tocante ao manexo da plataforma, si esperamos acadar unha maneira máis eficiente de desenvolver o proceso.

A matrícula deberá formalizarse a través da plataforma CentrosNET sendo preciso acceder coas nosas credenciais de usuario, contrasinal e contrasinal persoal. É indispensable entón xestionar o noso acceso se aínda este non se producira.

O procedemento consistirá en confirmar a matrículalevar a cabo o pago e achegar ao centro o xustificante do mesmo a través da mensaxería de CentrosNET ou dirixindo o envío ao enderezo electrónico administracion.cmus.lugo@edu.xunta.gal. Na ligazón de abaixo é posible ver e descargar unha guía para desenvolver todo o procedemento.

Matrícula curso 2022-2023, guía