• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o xoves, 2 de xuño de 2022:

Proba de acceso a 1º curso do grao elemental, resultados.

Publícanse os resultados da proba de acceso ao primeiro curso das ensinanzas elementais. A listaxe das persoas aspirantes que superaron a proba e obtiveron praza na especialidade solicitada, a listaxe coas persoas que superaron a proba e non obtiveron praza na especialidade solicitada, ademais das prazas vacantes resultantes despois da primeira adxudicación logo da celebración da proba.

Ao respecto das nenas e nenos que superaron a proba pero non obtiveron praza, o vindeiro martes 7 de xuño ás 18:00 desenvolverase no auditorio do centro unha reunión para, de ser o caso, adxudicar as anteditas prazas vacantes. A asistencia a dita reunión é indispensable para permanecer nas listaxes de agarda correspondentes ás especialidades escollidas no momento de formalizar a inscrición á proba.

Proba de acceso a 1º curso do grao elemental, resultados.