• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o luns, 30 de maio de 2022:

Proba de acceso a 1º curso de grao profesional, resultados.

Publícanse os resultados das probas de acceso ao primeiro curso do grao profesional correspondentes
ao curso 2022-2023. Ao mesmo tempo, publícase a relación de aspirantes que superaron a proba e obteñen praza ademais da lista de agarda.

A matrícula poderá formalizarse entre os días 20 de xuño e 3 de xullo.Proba de acceso a 1º curso de grao profesional, resultados

Proba de acceso a 1º curso de grao profesional, aspirantes con praza

Proba de acceso a 1º curso de grao profesional, aspirantes en lista de agarda