• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o luns, 29 de novembro de 2021:

Publicación das programacións didácticas

Infórmase a toda a comunidade educativa que están dispoñibles para a súa consulta e descarga as programacións didácticas correspondentes ás diferentes materias. As ligazóns aos documentos atópanse nos espazos adicados a cada departamento didáctico no menú da esquerda. Lembramos ademais que as programacións didácticas recollen sempre os mínimos esixibles e criterios de cualificación correspondentes a cada curso e materia.

Sólidos e líquidos II

O sábado 4 de decembro seguirá a súa andaina o IX Ciclo de Música Contemporánea de Lugo MIHLSons-XXI.


Ás 18:30h terá lugar un concerto a cargo do IXOR Cuarteto de saxofóns baixo a dirección musical de Pablo Coello e formado por David Luís García (soprano), Diego Garrigo (alto), Efrén Soto (tenor) e Sérgio Piñeiro (barítono).

Interpretarán o seguinte programa:

CHRISTOPH PENDERECKI Quartett (1993) (arranxo: Harry Kinross-White, 1999)
JACOBO GASPAR Figuras con sólidos e líquidos (2017) 
ROBIN HOFFMAN Der blutige Schaffner (1996)

Publicado o luns, 22 de novembro de 2021:

Aviso para o público asistente a actividades no CMUS

O público accederá ó conservatorio dende o exterior pola porta da planta baixa situada na parte dereita da fachada, agás as persoas que presenten mobilidade reducida.

O acceso ó auditorio será únicamente a través da porta situada na planta 1.

Levarase un rexistro do público asistente (profesorado de garda).

As persoas asistentes terán que ter en todo momento a máscara colocada correctamente na faciana.

O público sentarase  ocupando as cadeiras de maneira alterna.

As persoas dunha mesma unidade familiar poderán sentarse xuntos sempre que se poida manter a distancia de seguridade con resto de público. De facer isto, preferiblemente será nas cadeiras dos extremos de cada ringleira.

As portas de acceso para o público estarán abertas 5 minutos antes da hora estipulada para o comezo da actividade. 

Una vez comezada actividade non se permitirá o acceso de público.


O Equipo Covid


Publicado o martes, 16 de novembro de 2021:

Actividades Sta. Icía

O luns día 22 de Novembro celebraremos o día de Sta Icía con diversas actividades no auditorio do noso conservatorio.

Dende as 17:00 horas, tanto alumnado como profesorado serán protagonistas da nosa celebración.

Celébrao con nós!!

Publicado o luns, 15 de novembro de 2021:

The Falls Flight

O domingo 28 novembro seguirá a súa andaina o IX Ciclo de Música Contemporánea de Lugo MIHLSons-XXI


Ás 17:30h terá lugar unha charla didáctica no MIHL a cargo de Sisco Aparici e Juanjo Llopico como relatores.


Unha vez rematada esta charla didáctica, ás 18:30 comezará o concerto a cargo de Panayotis Kokoras, Carlos Fontcuberta, Manuel Valenzuela e Benjamin Hackbarth co seguinte programa:

PANAYOTIS KOKORAS Viper Snake** (2021) dous percusionistas e electrónica en vivo

CARLOS FONTCUBERTA Tableaux*** (2021) versión para dous percusionistas e electrónica en vivo

MANUEL VALENZUELA T(t)-Blocks version G** (2021) dous percusionistas

BENJAMIN HACKBARTH Am I a particle or a Wave? (2011) dous percusionistas e electrónica **

**Estrea absoluta. Adicada a Synergein Project 

*** Estrea absoluta. Encargo do IVC. Adicada a Synergein Project

SYNERGEIN PROJECT Sisco Aparici e Juanjo Llopico percusión, Iván Ferrer electrónica

Merca aquí as túas entradas

Publicado o venres, 12 de novembro de 2021:

VÍTREO – Baixo o signo do vidro

Este sábado 20 novembro comezará o IX Ciclo de Música Contemporánea de Lugo MIHLSons-XXI

Ás 17:30h terá lugar unha charla didáctica no MIHL a cargo de Nuno Aroso como relator.

Unha vez rematada esta charla didáctica, ás 18:30 comezará o concerto a cargo de Inés Badalo, César Camarero, Ángela Lopes, Amanda Cole e Joāo Pedro Oliveira co seguinte programa:

INÉS BADALO Glass Landscapes* (2021) percusión soa

CÉSAR CAMARERO 33 maneras de mirar un vaso de agua (2006) trío de percusión

ÁNGELA LOPES Au-delà The blue – Pelo outono* (2021) percusión soa

AMANDA COLE Cirrus** (2004) trío de percusión

JOÃO PEDRO OLIVEIRA In the House of the Glass King (2021) quinteto de percusión

* Estrea absoluta ** Estrea europea 

NUNO AROSO

Clamat – colectivo variable: Vitória do Bem, Henrique Ramos, João Pedro Lourenço e Bernardo Rosado da Cruz percusión


Descarga aquí o programa de man

Merca aquí as túas entradas

IX Ciclo de Música Contemporánea de Lugo MIHLSons-XXI

Partindo dunha premisa da creación renovada, o IX Ciclo de Música Contemporánea de Lugo MIHLSons-XXI presenta cinco propostas que van dende a exploración da intelixencia artificial, creatividade aumentada e colaboración ser humano-máquina do concerto New Music, New Paths ata a interacción entre música e cinema de The Pawnshop, pasando por diferentes aproximacións á ciencia e tecnoloxía en Vítreo – baixo o signo do vidro, The Falls Fight e Sólidos e líquidos II. Asimesmo, o aspecto divulgativo do ciclo estará presente a través de tres charlas didácticas que darán as claves das propostas musicais que acompañan.


A axenda desta edición será a seguinte:

 • Sábado, 20 de novembro ás 18:30 h
VÍTREO – BAIXO O SIGNO DO VIDRO

 • Domingo, 28 de novembro ás 18:30 h
THE FALLS FIGHT

 • Sábado, 4 de decembro a las 18:30 h
SÓLIDOS E LÍQUIDOS II

 • Sábado, 11 de decembro ás 18:30 h

THE PAWNSHOP

 • Sábado, 18 de decembro ás 18:30 h

NEW MUSIC, NEW PATHS


CHARLAS DIDÁCTICAS

 • Sábado, 20 de novembro ás 17:30 h

Nuno Aroso relator

 • Domingo, 28 de novembro ás 17:30 h

Sisco Aparici e Juanjo Llopico relatores

 • Sábado, 18 de decembro ás 19:30 h

Roberto Alonso relator


Todas as actividades do ciclo terán lugar no MIHL, excepto o concerto The Pawnshop que se celebrará no Auditorio Municipal Gustavo Freire

Entradas de balde ata completar a cabida en www.entradaslugo.es

Podes descargar o dossier do festival nesta ligazón

Publicado o luns, 8 de novembro de 2021:

Renovación do consello escolar

Prezada comunidade educativa.

Dende hoxe día 8 e ata o vindeiro luns 15 será posible a presentación de candidaturas no contexto das eleccións de integrantes do noso consello escolar que terán lugar entre os días 22 e 26 de novembro.

Despois do aprazamento da renovación parcial do pasado outono a causa da crise sanitaria producida pola COVID-19, e logo da publicación da Resolución do 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos, este curso restáurase este procedemento que cada dous anos renova a metade das persoas representantes de cada un dos sectores que conforman a comunidade educativa: alumnado, nais, pais ou titores legais, persoal de administración e servizos, e profesorado. Cómpre sinalar que, considerando que no ano 2018 elixiuse por votación unha persoa representante de nais, pais e titores legais, e que a outra persoa das dúas que conforman este sector é designada pola ANPA, non se producirá a correspondente elección.

Desta maneira, e tralo sorteo público para a designación das persoas integrantes da xunta electoral e posterior constitución da mesma o pasado día 5, o proceso segue o seu camiñar coa publicación dos censos electorais nos taboleiros do centro, o comezo do prazo de presentación de candidaturas, e a apropiada difusión da información tanto do proceso como do seu calendario durante o presente mes. Este é como segue.

 • Mércores 3, sorteo público para a designación de integrantes da xunta electoral.
 • Venres 5, constitución da xunta electoral e concreción do proceso.
 • Luns 8, comezo do prazo de presentación de candidaturas e publicación dos censos electorais.
 • Martes 16, proclamación e publicación das candidaturas admitidas.
 • Venres 19, sorteo público para a designación de integrantes das mesas electorais (13:30 en administración).
 • Martes 23, votación do persoal de administración e servizos (11:30 en administración), e votación de representantes do alumnado (Entre as 17:30 e as 19:00 no vestíbulo do centro xunto ao local da ANPA).

En canto á data para a votación dos representantes do profesorado, esta será fixada en reunión de claustro.

As persoas que desexen presentar a súa candidatura deberán empregar o impreso que é posible descargar na ligazón de abaixo desta publicación ou recoller na conserxería. En todo caso, será precisa a súa entrega de maneira presencial na conserxería do conservatorio.

Dende a dirección do centro quixera facer unha chamada á participación tanto na presentación de candidaturas como na elección destas. Dende a publicación da Constitución en 1978 a participación nas escolas ven sendo unha saudable característica do noso sistema educativo. O devir dun centro debe considerarse cousa de todas as persoas que conforman a súa comunidade; cómpre, polo tanto, adoptar unha actitude comprometida ao respecto da participación no seu goberno.

Un saúdo.

O director

Daniel Borja Durán Alonso


Impreso para a presentación de candidaturas