• Toda a información das Probas de Acceso ao curso 2023-2024 aquí 

Calquera dúbida ou xestión administrativa deberá ser remitida a cmus.lugo@edu.xunta.es

 

Publicado o venres, 17 de setembro de 2021:

Inicio de curso

Prezadas familias.

Comeza a actividade do curso 2021-2022 no CMUS Xoán Montes. Aínda nun escenario condicionado pola covid pero tamén xa moi impregnado do devezo e mesmo de certa previsión en canto a volver gozar de normalidade, diferente probablemente, pero normalidade.

Comezamos un curso no que volvemos falar de audicións, de agrupacións infantís, de Banda, tamén de aulas virtuais, pero estas soamente entre as moi poucas cousas proveitosas que nos deixa esta crise.

Ao mesmo tempo, este vai ser un curso con algúns salientables cambios como o traslado ao mes de xuño das probas extraordinarias de setembro e mais as probas de acceso que se desenvolvían neste mes. Será este entón un curso se cadra algo máis curto ―o día de remate das clases está xa fixado no 13 de maio― pero que presenta un horizonte respecto da organización do centro, en xeral, máis favorable.

En canto á adxudicación de horarios, esta levaranse a cabo a partir dos criterios pedagóxicos aprobados polo claustro, as circunstancias particulares e preferencias do noso alumnado, e seguindo a seguinte secuencia.

Os horarios definitivos das materias de Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal publicáronse xa onte. Na publicación que se atopa debaixo desta, pódense consultar os horarios, grupos e profesorado do resto de materias colectivas ademais das agrupacións agás os grupos das materias de Conxunto e Música de cámara. Hoxe venres o profesorado da materia de Repentización e acompañamento comunicarase co seu alumnado para concretar o seu horario. O martes 21 ás 21:00 publicaranse os horarios das materias de Conxunto e Música de cámara. O mércores 22 o profesorado das diferentes especialidades instrumentais agás Piano concretará o horario do seu alumnado, e o xoves 23 será o día previsto para adxudicar os horarios das materias de Piano e Piano complementario. O venres 24 é a data prevista xa para o comezo das clases.

Este curso volvemos prescindir da adxudicación de horarios presencial ademais de empregar uns criterios que sen establecer unha orde de prioridade tentan acomodar o horario de cada alumna e alumno ás moi diversas circunstancias de cada familia.

Dende a dirección do conservatorio, agardamos que este sexa un curso sen máis alteracións que as que recollen as partituras dos nosos atrís e que achegue moito proveito para toda a nosa comunidade.

Unha aperta.


A dirección